Poznaj naszą ofertę

USŁUGI

Psycholog

Oferujemy szeroką gamę usług psychologicznych i terapeutycznych. Posiadamy także zespół doświadczony w pracy z dziećmi.

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki pracy psychologa z dziećmi i młodzieżą

Zezwolenia na broń

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Psychoterapeuta

W naszym zespole są specjaliści z zakresy psychoterapii. Pomagamy w przypadku problemów małżeńskich, rodzinnych, a także w przypadki lęków, depresji, zaburzeń zachowania itp.

Logopeda

U dziecka z wadą wymowy najważniejszy jest czas. Im wcześniej zaczniemy współpracować, tym większe szanse na pomoc.

Testy i Diagnoza

Skrupulatnie zbadamy i określimy rodzaj zaburzenia związanego z poprawną mową

Terapie

Prowadzimy terapie zaburzeń mowy: opóźniony rozwój mowy dyslalia, afazja dziecięca, dyzartia, jąkanie, mowa dziecka z autyzmem

Zaburzenia nabyte

Prowadzimy także terapie dorosłych po udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych: afazja, dyzartia, inne

Pedagog

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do pracy z dziećmi w zakresie zaburzeń prawidłowego rozwoju

Trudności szkolne

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne trudności szkolne – jesteśmy, aby pomóc.

Surdopedagog i Tyflopedagog

Pracujemy z młodzieżą oraz dziećmi niedosłyszącymi i głuchymi, a także z niedowidzeniem i słabowidzącymi.