Depresja

Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 15-17 lat realizowana na terenie Województwa Lubelskiego w 2015 roku

Program finansowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego,
a jego realizacja objęta jest honorowym patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 15-16 lat jest działaniem długofalowym, realizowanym w województwie lubelskim od 2012 roku. W 2015 roku na koordynatora programu Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG.

Planowana liczba uczestników:

Programem Zdrowotnym „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 15-17 lat” objętych zostanie 900 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubelskiego.

Cele ogólne przedsięwzięcia:

Program profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 15-16 lat jest działaniem długofalowym finansowanym ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego, adresowanym w 2015 roku do uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

W oparciu o dane epidemiologiczne  z lat 2006 – 2009 Ministerstwo Zdrowia wskazało samorządom potrzebę realizacji działań obejmujących wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży poprzez wdrożenie programu edukacji przeciwdziałania depresji i eliminacji czynników ryzyka chorób psychosomatycznych.

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym u młodzieży jest niezwykle istotne ze względu na ich nawrotowość, a także szereg potencjalnych  następstw.

Zaburzenia depresyjne wiążą się ściśle z trudnościami w szkole, niedostatkiem umiejętności społecznych. Ponadto są czynnikiem predysponującym do eksperymentowania z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi, a takze prób samobójczych i innych zachowań autodestrukcyjnych.

Poprzez szeroko rozumianą psychoprofilaktykę możliwe jest:
 • wczesne rozpoznawanie objawów choroby
 • reagowanie na niepokojące zachowania młodzieży
 • niesienie odpowiednio dostosowanej specjalistycznej pomocy
 • identyfikacja problemu występującego u osób zagrożonych zachorowaniem na depresję lub już chorujących pozwala zapobiegać i minimalizować potencjalne skutki choroby.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Województwa Lubelskiego w 12-tu powiatach:

 • Bialskim
 • Łukowskim
 • Radzyńskim
 • Parczewskim
 • Chełmskim
 • Włodawskim
 • Krasnostawskim
 • Zamojskim
 • Hrubieszowskim
 • Tomaszowskim
 • Biłgorajskim
 • Janowskim

w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku.

Planowany przebieg programu:

ETAP I – Wczesna diagnoza (3 godziny)
 • spotkanie poświęcone wczesnej diagnozie
 • zapoznanie uczniów z występowaniem zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży szkolnej
ETAP II – Psychoprofilaktyka (5 godzin)
 • warsztaty psychoprofilaktycznne ukierunkowane na kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz uświadomienie młodzieży o możliwości leczenia zaburzeń i stanów depresyjnych
 • spotkanie dotyczące poszerzenia wiedzy na temat stanów depresyjnych, ich metod leczenia oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy