Nasi specjaliści

mgr Katarzyna Ziarek

Pedagog | Surdopedagog | Neurologopeda | Kierownik Ośrodka

Od lat zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, pracuje z osobami dorosłymi, które w wyniku chorób (wylew, udar, wypadek komunikacyjny) utraciły zdolność mówienia – afazja, mają zaburzoną mowę w postaci dyzartii, mają trudności w połykaniu- dysfagia.

mgr Elżbieta Berezowska

Psycholog | Logopeda | Psycholog

Zaangażowana w pracę z dziećmi, młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi, dydaktycznymi (prowadzi terapię logopedyczną u dzieci), wykonuje testy uprawniające do posługiwania się bronią.

mgr Paulina Kańska

Psycholog | Terapeuta

Ukończyła 5-letnie studia psychoterapii dynamicznej w Krakowie – prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par, rodzin

mgr Ewelina Żyłka

Psycholog | Doradca zawodowy

Prowadzi diagnozę, terapię dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi, dydaktycznymi, a także wykonuje test predyspozycji zawodowych

mgr Albina Pudłowska

Pedagog | Surdopedagog | Tyflopedagog | Specjalista SI

Specjalista uzależnień dla dzieci i młodzieży – prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci, m.in. autyzmu, prowadzi terapię trudności szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

mgr Grzegorz Wasiuta

Lekarz psychiatra

Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na oddziale psychiatrycznym.